PRZEDSZKOLAND Szczecin  ›Szczecin
Przedszkole
Publiczne
Niepubliczne
Rodzaje przedszkoli
Przedszkole
Zespół wychowania przedszkolnego
Punkt przedszkolny
Żłobek
Klub dziecięcy

Sortowanie

Wyniki wyszukiwania:

Przedszkola i żłobki Szczecin

Szczecin oraz całe województwo zachodnio-pomorskie charakteryzuje się dość niskim poziomem dostępności do placówek wychowania przedszkolnego. Stanowi to duży problem, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Miasto próbuje zapobiec zaistniałej sytuacji planując w najbliższych latach znacznie zwiększyć środki przeznaczone na rozwój wychowania przedszkolnego i podniesienie poziomu edukacji. Dzięki środkom unijnym oraz przy współpracy władz miasta możliwa będzie budowa nowych miejsc przedszkolnych, modernizacja placówek już istniejących, zakup sprzętu oraz materiałów koniecznych do pracy z większymi grupami dzieci. Działania te mają być podjęte w najbliższych latach, a celem ich jest wyrównywanie szans edukacyjnych, jak również zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej. W Szczecinie aktualnie znajdują się 83 przedszkola (w tym 42 przedszkola niepubliczne) oraz 25 żłobków. W ubiegłym roku pośród 15644 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat 12123 zostało objętych wychowaniem przedszkolnym. Odsetek maluchów objętych wychowaniem przedszkolnym stanowi 77,5%, co jest jednym z najniższych wyników biorąc pod uwagę największe miasta w Polsce. W Szczecinie znajduje się 138 oddziałów przedszkolnych (grupy, klasy), zlokalizowanych w szkołach podstawowych, do których chodzi 1483 sześciolatków. Dzieci niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo mogą uczęszczać do Przedszkola Publicznego nr 21 Chatka Puchatka. W zależności od wieku i stopnia niepełnosprawności dzieci podzielone są tu na 4 grupy liczące 10 osób.

Brak Twojej placówki w naszej bazie? Zgłoś ją!

Zajęcia dodatkowe Wszystkie zajęcia ›