PRZEDSZKOLAND › POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu Przedszkoland.pl

 

 1. Dane operatora serwisu podane są w regulaminie

 2. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

 3. Operator informuje Użytkowników, że umieszczenie przez niezarejestrowanego użytkownika wpisu w postaci opinii lub komentarza do opinii może skutkować udostępnieniem (upublicznieniem) pełnego adresu IP.

 4. W przypadku zarejestrowanego użytkownika udostępnione (upublicznione) są, podane przy rejestracji użytkownika, jego indywidualna nazwa w serwisie (nick), wiek, płeć i opcjonalny opis użytkownika.

 5. Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach trzecim i czwartym informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

 6. Hasła użytkownika są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Operator nie ma do nich dostępu.

 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych określonych w § 3 pkt. 3, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

 8. Operator przechowuje dane IP komputera użytkownika w celu uniemożliwienia dodania więcej niż jedenej opinii z jednego komputera o danym Przedszkolu a także umożliwienia dochodzenia swoich praw przez osoby pomówione przez użytkownika.

 9. Operator przechowuje dane rejestracyjne użytkownika w celu relizacji usługi opisanej w pkt 4 lit. f) – g) § 1 Regulaminu serwisu regulaminu serwisu.

 10. Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania.

 11. Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisie oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.