Gala Charytatywna “Ars Veritas Virtae 2016”

Andrzej-Janikowski-6

Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych (MFTA) jest pozarządową organizacją non-profit, działającą w obszarach sztuki, kultury i edukacji. Naszym celem jest umożliwienie rozwoju artystycznego dzieci, zwłaszcza w dziedzinie tańca klasycznego i sztuk scenicznych. Dążymy do scalenia środowiska artystycznego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także wspieramy szczególnie utalentowane dzieci, młodzież oraz dojrzałych artystów, promując ich kariery, a tym samym integrując edukację i sztukę. Organizujemy występy artystyczne, obozy szkoleniowe i warsztaty, wyjazdy zagraniczne, a także przyznajemy stypendia na rozwój talentów artystycznych dzieci. Współpracujemy z międzynarodową administracją oraz szeroką kadrą artystyczną i wychowawczą, w której skład wchodzą pedagodzy, choreografowie, reżyserzy, tancerze, muzycy. Z Fundacją licznie współpracują wolontariusze, w tym krakowscy artyści.

 

www.mfta.org.pl

 

Andrzej-Janikowski-5

fot. Andrzej Janikowski

 

W ramach naszej działalności skupiamy się głównie wokół sztuk scenicznych, a szczególnie tańca klasycznego i baletu, od 2011 roku prowadząc w Krakowie Niepubliczną Szkołę Sztuki Tańca „Konserwatorium Tańca” im. Anny Hełbickiej.

 

Konserwatorium Tańca powstało wiosną 2006 roku z inicjatywy Anny Hełbickiej oraz młodego pokolenia pedagogów i choreografów krakowskich, będąc instytucją wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2011 roku Konserwatorium Tańca prowadzone jest przez Międzynarodową Fundację Talentów Artystycznych (MFTA).

Celem instytucji jest wspieranie szczególnie utalentowanych artystów w rozwoju ich kariery poprzez prowadzenie profesjonalnej edukacji, przyznawanie stypendiów, organizowanie konkursów i spektakli tanecznych oraz wymian kulturalnych. Szczególny nacisk kładziemy na współpracę międzynarodową, nastawioną na edukację artystyczną i wzajemną wymianę doświadczeń.

Konserwatorium Tańca jest szkołą elitarną, nastawioną na edukację dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku artystycznym. Naszym celem jest kształcenie utalentowanych młodych ludzi w dziedzinie tańca, ale również śpiewu i gry aktorskiej, zgodnie z ich zdolnościami i warunkami. Pragnąc, by nasi uczniowie czerpali mnóstwo radości z obcowania ze sztuką, zapewniamy im ciepłą i rodzinną atmosferę.

 

Naszą misją jest scalanie i integrowanie młodych twórców środowiska artystycznego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Dzięki ograniczonej liczbie uczniów w klasach oraz lekcjom prywatnym zapewniamy indywidualne i profesjonalne podejście do każdego z naszych uczniów.

Z myślą o naszych podopiecznych organizujemy zajęcia pozaszkolne w postaci systematycznych lekcji tańca, lekcje otwarte, warsztaty, obozy letnie i zimowe, wyjazdy na konkursy, zorganizowane wyjścia do teatrów, występy i spektakle baletowe. Konserwatorium Tańca współpracuje z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku w zakresie tworzenia programu edukacyjnego, umożliwiającego najlepszym uczniom kontynuację nauki w tej prestiżowej instytucji.

 

www.kt.edu.pl

 

fot-Andrzej-Janikowski-476

fot. Andrzej Janikowski

 

6 czerwca Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych (MFTA) we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  oraz Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku organizuje Galę Charytatywną „Ars Veritas Vitae 2016”. Gala ta będzie jednocześnie wydarzeniem jubileuszowym, gdyż zbiega się z 5-leciem MFTA oraz 10-leciem Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Konserwatorium Tańca im. Anny Hełbickiej.

 

Realizacja Gali Charytatywnej „Ars Veritas Vitae 2016” ma na celu integrację środowiska dojrzałych artystów z utalentowanymi artystycznie dziećmi i młodzieżą, rozwój aktywności artystycznej oraz wspieranie i promowanie talentów dzieci i młodzieży w zakresie sztuk scenicznych. Udział w Gali umożliwia uczestnikom debiut na jednej z najbardziej prestiżowych scen teatralnych w Polsce – w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

 

Celem projektu jest promowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci młodzieży, edukacja kulturalna w zakresie sztuk scenicznych oraz teatru wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również poszerzenie oferty kulturalnej miasta Krakowa o wydarzenia związane ze sztukami scenicznymi, w tym tańcem klasycznym i teatrem. Celem projektu jest również wsparcie, rozbudowa i wzrost znaczenia sektora organizacji pozarządowych w Krakowie oraz wypracowanie i promowanie pozytywnych praktyk w zakresie działalności kulturalnej w sektorze non-profit.

 

Głównym wydarzeniem projektu jest uroczysta Gala Charytatywna, która odbędzie się w dniu 6.06.2016 w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Podczas wydarzenia, realizowanego dla i z udziałem dzieci i młodzieży na tej prestiżowej scenie zaprezentują się uczestnicy programów Fundacji, w tym Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca „Konserwatorium Tańca” oraz Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego w Krakowie, którzy zaprezentują adaptację baletu „Dziadek do orzechów” autorstwa Anny Hełbickiej oraz fragment musicalu „Słowik” autorstwa Romany Kastner-Sieraczyńskiej. Pokazowi towarzyszyć będą gościnne występy zaproszonych artystów: tancerzy, aktorów i muzyków z Polski i z zagranicy.

 

Wydarzenie, gromadzące około 800 osób ma charakter charytatywny, a dochód z jego realizacji i sprzedaży biletów przekazany zostanie na rzecz krakowskich organizacji pozarządowych pożytku publicznego, których misją jest niesienie pomocy dzieciom.

 

fot-Andrzej-Janikowski-679

fot. Andrzej Janikowski

 

www.facebook.com/MFTAHQ/

www.facebook.com/MFTAKT/

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Zajęcia dodatkowe

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?