Gala Charytatywna “Ars Veritas Virtae 2016”

Andrzej-Janikowski-6

Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych (MFTA) jest pozarządową organizacją non-profit, działającą w obszarach sztuki, kultury i edukacji. Naszym celem jest umożliwienie rozwoju artystycznego dzieci, zwłaszcza w dziedzinie tańca klasycznego i sztuk scenicznych. Dążymy do scalenia środowiska artystycznego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także wspieramy szczególnie utalentowane dzieci, młodzież oraz dojrzałych artystów, promując ich kariery, a tym samym integrując edukację i sztukę. Organizujemy występy artystyczne, obozy szkoleniowe i warsztaty, wyjazdy zagraniczne, a także przyznajemy stypendia na rozwój talentów artystycznych dzieci. Współpracujemy z międzynarodową administracją oraz szeroką kadrą artystyczną i wychowawczą, w której skład wchodzą pedagodzy, choreografowie, reżyserzy, tancerze, muzycy. Z Fundacją licznie współpracują wolontariusze, w tym krakowscy artyści.

 

www.mfta.org.pl

 

Andrzej-Janikowski-5

fot. Andrzej Janikowski

 

W ramach naszej działalności skupiamy się głównie wokół sztuk scenicznych, a szczególnie tańca klasycznego i baletu, od 2011 roku prowadząc w Krakowie Niepubliczną Szkołę Sztuki Tańca „Konserwatorium Tańca” im. Anny Hełbickiej.

 

Konserwatorium Tańca powstało wiosną 2006 roku z inicjatywy Anny Hełbickiej oraz młodego pokolenia pedagogów i choreografów krakowskich, będąc instytucją wpisaną do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych, prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2011 roku Konserwatorium Tańca prowadzone jest przez Międzynarodową Fundację Talentów Artystycznych (MFTA).

Celem instytucji jest wspieranie szczególnie utalentowanych artystów w rozwoju ich kariery poprzez prowadzenie profesjonalnej edukacji, przyznawanie stypendiów, organizowanie konkursów i spektakli tanecznych oraz wymian kulturalnych. Szczególny nacisk kładziemy na współpracę międzynarodową, nastawioną na edukację artystyczną i wzajemną wymianę doświadczeń.

Konserwatorium Tańca jest szkołą elitarną, nastawioną na edukację dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku artystycznym. Naszym celem jest kształcenie utalentowanych młodych ludzi w dziedzinie tańca, ale również śpiewu i gry aktorskiej, zgodnie z ich zdolnościami i warunkami. Pragnąc, by nasi uczniowie czerpali mnóstwo radości z obcowania ze sztuką, zapewniamy im ciepłą i rodzinną atmosferę.

 

Naszą misją jest scalanie i integrowanie młodych twórców środowiska artystycznego, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Dzięki ograniczonej liczbie uczniów w klasach oraz lekcjom prywatnym zapewniamy indywidualne i profesjonalne podejście do każdego z naszych uczniów.

Z myślą o naszych podopiecznych organizujemy zajęcia pozaszkolne w postaci systematycznych lekcji tańca, lekcje otwarte, warsztaty, obozy letnie i zimowe, wyjazdy na konkursy, zorganizowane wyjścia do teatrów, występy i spektakle baletowe. Konserwatorium Tańca współpracuje z Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku w zakresie tworzenia programu edukacyjnego, umożliwiającego najlepszym uczniom kontynuację nauki w tej prestiżowej instytucji.

 

www.kt.edu.pl

 

fot-Andrzej-Janikowski-476

fot. Andrzej Janikowski

 

6 czerwca Międzynarodowa Fundacja Talentów Artystycznych (MFTA) we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  oraz Ogólnokształcącą Szkołą Baletową im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku organizuje Galę Charytatywną „Ars Veritas Vitae 2016”. Gala ta będzie jednocześnie wydarzeniem jubileuszowym, gdyż zbiega się z 5-leciem MFTA oraz 10-leciem Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Konserwatorium Tańca im. Anny Hełbickiej.

 

Realizacja Gali Charytatywnej „Ars Veritas Vitae 2016” ma na celu integrację środowiska dojrzałych artystów z utalentowanymi artystycznie dziećmi i młodzieżą, rozwój aktywności artystycznej oraz wspieranie i promowanie talentów dzieci i młodzieży w zakresie sztuk scenicznych. Udział w Gali umożliwia uczestnikom debiut na jednej z najbardziej prestiżowych scen teatralnych w Polsce – w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

 

Celem projektu jest promowanie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci młodzieży, edukacja kulturalna w zakresie sztuk scenicznych oraz teatru wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również poszerzenie oferty kulturalnej miasta Krakowa o wydarzenia związane ze sztukami scenicznymi, w tym tańcem klasycznym i teatrem. Celem projektu jest również wsparcie, rozbudowa i wzrost znaczenia sektora organizacji pozarządowych w Krakowie oraz wypracowanie i promowanie pozytywnych praktyk w zakresie działalności kulturalnej w sektorze non-profit.

 

Głównym wydarzeniem projektu jest uroczysta Gala Charytatywna, która odbędzie się w dniu 6.06.2016 w Teatrze Juliusza Słowackiego w Krakowie. Podczas wydarzenia, realizowanego dla i z udziałem dzieci i młodzieży na tej prestiżowej scenie zaprezentują się uczestnicy programów Fundacji, w tym Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca „Konserwatorium Tańca” oraz Szkoły Podstawowej im. Piotra Michałowskiego w Krakowie, którzy zaprezentują adaptację baletu „Dziadek do orzechów” autorstwa Anny Hełbickiej oraz fragment musicalu „Słowik” autorstwa Romany Kastner-Sieraczyńskiej. Pokazowi towarzyszyć będą gościnne występy zaproszonych artystów: tancerzy, aktorów i muzyków z Polski i z zagranicy.

 

Wydarzenie, gromadzące około 800 osób ma charakter charytatywny, a dochód z jego realizacji i sprzedaży biletów przekazany zostanie na rzecz krakowskich organizacji pozarządowych pożytku publicznego, których misją jest niesienie pomocy dzieciom.

 

fot-Andrzej-Janikowski-679

fot. Andrzej Janikowski

 

www.facebook.com/MFTAHQ/

www.facebook.com/MFTAKT/

 

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia z matematyki i programowania
Nauki ścisłe
Zajęcia z matematyki i programowania
ul. Torfowa 4, Kraków
Warsztaty Pozytywnej Dyscypliny
Wychowanie
Warsztaty Pozytywnej Dyscypliny
okolice Warszawy
Angielski dla dzieci
Języki obce
Angielski dla dzieci
Polska
or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?